Rólunk

A magyar nemzeti könyvtárat 1802. évi adományával létrehozó gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) főispán, királyi kamarás gyűjteményében a könyvek mellett kéziratok, térképek, metszetek, címerek és érmek is szerepeltek. A címerképek között kis részben előforduló valódi ex librisek jelentették az OSZK könyvjegygyűjteményének alapját.

Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőkörébe a magyar vonatkozású (hungarika) ex librisek tartoznak, azaz a magyar grafikusok magyar megrendelők részére készített művei, a magyar grafikusok külföldi gyűjtők, illetve külföldi grafikusok magyar megrendelők részére alkotott könyvjegyei, emellett a tartalmában magyar vonatkozású kisgrafikák.

A 20. század elején, a szecesszió korában az ex libris műfaja virágzásnak indult. A kötelespéldányok és az ajándékozások, vásárlások révén a nemzeti könyvtár a 20–21. században az ország egyik legjelentősebb hungarika ex libris gyűjteményét hívta életre, mely időbelileg osztott, elkülöníti ugyanis a régi ex libris nyomatokat (16–19. század, kb. 1100 db), ezek helye a Régi Nyomtatványok Tára. A számbelileg nagyobb részt a 20–21. századi modern magyar ex libris anyag képezi a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárban, mely állományrész a duplumokkal, hagyatékokkal együtt mára mintegy 34 ezer grafikát tesz ki, és napjainkban is folyamatosan bővül. Az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja túllép a képzőművészet kifejezőeszközeinek vizsgálatán, interdiszciplináris jellegű, elemzése gazdag adalékokkal szolgál kulturális és tudományos életünk számos területéhez. A művészettörténeti és kultúrtörténeti szempontól is értékes kisgrafikai anyagból számos kiállítás volt megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtárban a 20. század második felétől napjainkig.

Az anyagrész sok éven át zajló, és napjainkban is folyó katalogizálását, számítógépes feldolgozását kiteljesíti a 2023-ban megnyíló KÖNYVJEGYTÁR digitális ex libris szolgáltató honlap, mellyel célunk a műfaj reprezentációjának további szélesítése, a sokrétű, régi és modern gyűjtemény több szakaszban való közkinccsé tétele.

 

Kapcsolódó tartalom